Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf of beroep

Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven

De AVB (Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzaam persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Uw klant glijdt uit op uw winkelvloer en claimt medische kosten. Ook als werkgever bent u vaak aansprakelijk als uw personeel iets overkomt, ook hierin kan de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven voorzien. Waarborg uw bedrijfscontinuÔteit. Verzeker schade aan personen en eigendommen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Bent u verhuurder van onroerendgoed dan is een goede aansprakelijkheidsverzekering ook belangrijk. U bent als eigenaar van het pand verantwoordelijk voor de schade door bijvoorbeeld afgewaaide dakpannen die aan een geparkeerde auto schade toebrengen, of erger op een voorbijkomend persoon.

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (voor franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. De AVB kent een verplicht eigen risico. Bent u zelfstandig ondernemer dan leggen wij u graag het belang van deze verzekering voor uw bedrijf uit. Scheltinga & Partners bemiddelt voor meerdere verzekeraars en maken graag een passende offerte.

Aansprakelijkheids Verzekering Beroep

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliŽnt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep. Dus werkt u als advocaat, arts/specialist, accountant of belastingconsulent, notaris, architect of makelaar o.g. (de zogenaamde vrije beroepen) dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.