Aansprakelijkheidsverzekering voor werknemers in het verkeer

Als uw medewerker schade oploopt omdat hij met de auto van de zaak of met een eigen auto voor u op pad is, kan hij/zij u daarvoor aansprakelijk stellen. Ook al zijn medewerkers slechts incidenteel onderweg, een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WEGAM) is onmisbaar. Deze verzekering dekt schade aan bestuurders van motorrijtuigen als u als werkgever daarvoor aansprakelijk word gesteld. Deze schade wordt meestal niet door een andere verzekering vergoed.

Uw bedrijf loopt op dit punt snel ongemerkt zeer grote risico's.

Indien uw werknemers in werktijd en soms zelfs daarbuiten betrokken zijn bij een ongeval, dan bent u in principe aansprakelijk. De WEGAM verzekering beschermt u tegen deze schade, waar uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt.

Bij het verhalen van letselschade, inkomensschade, smartengeld en dat soort gerelateerde schade gaat het meestal om enorme bedragen.

Deze verzekering is niet duur en absoluut noodzakelijk. Ook als uw werknemer zelf schuldig is biedt deze WEGAM verzekering dekking.

Op de AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) is schade door motorrijtuigen nadrukkelijk uitgesloten en de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) biedt uitsluitend dekking voor schade aan anderen (derden), niet aan de bestuurder zelf.