Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschikt raken is de schrik van ondernemers en zzp'ers. Een ongeval of ziekte kan u voor lange tijd uitschakelen, met alle financiŽle gevolgen van dien. Bescherm uw inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In het woud van AOVís helpen wij u graag verder om de juiste keus te maken.

Loopt u het liefst zo min mogelijk risico en wilt u bij blijvende arbeidsongeschiktheid een inkomen veiligstellen, dan zijn er complete dekkingen maar ook voor als u meer risico wilt lopen zijn er mogelijkheden. Kiest u bijvoorbeeld voor een passende arbeidsdekking of juist voor een beroepsarbeidsongeschiktheids dekking.

Een Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is. Als u bijvoorbeeld accountant bent en u gekozen heeft voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie. Onder passende arbeid wordt verstaan arbeid die bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met het arbeidsverleden, opleidingsniveau en beperkingen.

Afhankelijk van uw wensen, eisen en budget zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Wij inventariseren graag uw wensen en mogelijkheden zodat wij u een passende aanbieding kunnen doen. Een goed advies is een belangrijke basis voor uw keuze.