Bedrijfs- of bestelautoverzekering

Een bedrijfs- of bestelautoverzekering is een verzekering waarmee u als ondernemer eventuele schade die u met de auto veroorzaakt aan anderen afdekt. Net als bij de autoverzekering is er de mogelijkheid voor een WA/Extra (beperkt casco) of Casco (allrisk) dekking te kiezen. Soms is het zelfs mogelijk om extra korting te krijgen als u meerdere motorvoertuigen bij ons verzekerd. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Voor elke bedrijfs- of bestelauto hebben wij de juiste verzekering.

WA Verzekering

De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is wettelijk verplicht als u een motorvoertuig heeft. U bent verzekerd als u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor zowel materiŽle schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bent u niet verzekerd voor schade aan uw motorvoertuig, hier zijn de beperkt cascoverzekering en de volledig cascoverzekering voor. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afsluiten.

Beperkt cascoverzekering

Met een beperkt cascoverzekering is uw motorvoertuig verzekerd voor bijvoorbeeld diefstal, aanrijding met dieren en schade door storm of bliksem.

Volledig cascoverzekering

Met een volledig cascoverzekering bent u, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Eerst zal uw eigen verzekeraar de schade aan u vergoeden. Uw verzekeraar zal dan vervolgens de schade op de schuldige verhalen. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed.

Aanvullende dekkingen

Ongevallen inzittenden (OVI)

De ongevallen inzittendenverzekering voorziet in een eenmalige uitkering wanneer de inzittenden, inclusief de bestuurder, komen te overlijden of blijvend invalide raken als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang. Bij het aangaan van de verzekering wordt de hoogte van de uitkering door de verzekeringsnemer bepaald. Er wordt voor zowel overlijden als blijvende invaliditeit een verzekerd bedrag afgesproken van doorgaans enkele duizenden tot tienduizenden euro's

Schade inzittenden (SVI)

De schade inzittendenverzekering stelt een inzittende (inclusief de bestuurder) schadeloos wanneer deze schade oploopt bij een ongeval. Hierbij wordt zowel voorzien in vergoeding van de materiŽle schade als in de letselschade of in een schadeloosstelling van de nabestaanden bij overlijden. De vergoeding is doorgaans veel hoger als bij een ongevallenverzekering voor inzittenden.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstanddekking voorziet de verzekerde in juridische hulp bij conflicten omtrent de eigen auto. De rechtsbijstanddekking is feitelijk een rechtsbijstandverzekering met een beperkte dekking.

Eigen vervoer dekking

Indien u in uw bedrijfsvoertuig eigen goederen, gereedschappen of materialen vervoert kunnen deze verzekerd worden tegen schade en diefstal.