Bedrijfs- of kantoorelectronicaverzekering

De Computer- en Elektronicaverzekering is bedoeld voor bedrijven die de computer-, telecommunicatieapparatuur en andere elektronica voor zakelijke en bedrijfsmatige doeleinden gebruiken.

Bij uitval van computerapparatuur zijn vaak extra kosten gemoeid om bedrijfsstagnatie te voorkomen of te verminderen. De continu´teit van de bedrijfsvoering leunt immers vaak zwaar op het goed functioneren van de computerapparatuur. Een ander risico betreft het verlies van belangrijke data of software. De kosten voor reconstructie of herstel kunnen aanzienlijk zijn.

Op deze verzekering kunt u computerapparatuur (zowel vast als draagbaar), overige elektronische apparaten alsmede software verzekeren.

Extra kosten

Dit zijn de extra kosten die gemaakt worden na een gedekte schade aan de apparatuur, en die tot doel hebben zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor het huren van vervangende apparatuur, inhuren extra personeel om achterstanden in te halen, transport van apparatuur naar een tijdelijke werklocatie.

Reconstructiekosten

We hebben het hier over het reconstrueren van gegevens die waren opgeslagen in de beschadigde/verloren gegane computer(s). maar ook schade aan software en verlies van data kan verzekerd worden.