Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die dekking biedt tegen de financiŽle gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiŽle schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variŽren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).

Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten. Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking.

Een andere vorm van bedrijfsschade is huurderving. U heeft wel een bedrijfspand maar verhuurd deze aan derden. Door een schade kunt u uw pand niet meer verhuren waardoor u inkomsten misloopt.

Naast de bedrijfsgebouwenverzekering, inventaris/goederenverzekering is deze verzekering een goede aanvulling om uw risico te beperken.