Collectieve ongevallenverzekering

Een ongeval zit in een klein hoekje. Het lijkt een clichť maar een ongeval veroorzaakt veel leed en vaak ook financiŽle problemen.

Blijvende invaliditeit brengt extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld door woningaanpassingen. Bij overlijden krijgen nabestaanden vaak te maken met een flinke inkomstenderving. De sociale verzekeringen bieden meestal niet voldoende soelaas. Een ongevallenverzekering kan hiervoor een financiŽle ondersteuning bieden.

De ongevallenverzekering heeft tot doel een uitkering te verstrekken bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De uitkering uit deze verzekering kan vrij worden besteed.

Met een collectieve ongevallenverzekering bied u een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers.

Veel CAOīs verplichten werkgevers om voor werknemers een ongevallenverzekering te sluiten. U biedt uw werknemers de zekerheid dat u als werkgever goede financiŽle voorzieningen heeft getroffen om de gevolgen van een ongeval zoveel mogelijk op te vangen.