Doorlopende reis en/of annuleringsverzekering

Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg (kunnen) zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. U kunt meestal kiezen uit een aantal dekkingsrubrieken, waardoor u een optimale aansluiting krijgt met de verzekeringen die u al heeft.

Met een reisverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u tijdens uw reis kunt oplopen. De reisverzekeraar biedt hulp in het land waar u op vakantie bent en zorgt ervoor dat u zo nodig wordt teruggebracht naar Nederland. Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsvormen (rubrieken) in één pakket. Meestal kunt u de volgende rubrieken onderscheiden:

  • ongevallen
  • geneeskundige kosten
  • buitengewone kosten zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de kosten verbonden aan opsporing- en/of reddingsacties
  • telecommunicatiekosten
  • bagage waaronder ook reisdocumenten

De twee meest voorkomende reisverzekeringen zijn de kortlopende (aflopend) en de doorlopende reisverzekering. Het grote voordeel van een doorlopende reisverzekering is het feit dat je het gehele jaar, zonder opnieuw een reisverzekering af te sluiten, doorlopend verzekerd op reis kan. Qua premie is het vaak al voordeliger als je 2 weken op vakantie gaat. Het voordeel van een doorlopende reis/annuleringsverzekering is naast een vaste premie die eventueel maandelijks kan worden betaald ook dat het weekendje weg naar b.v. Brussel ook meeverzekerd is.

Naast de bagage dekking is onvoorziene uitgave en repatriëring een belangrijk onderdeel van de dekking. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

De annuleringsverzekering dekt de annuleringskosten voor aanvang van de reis. Vlak voor de reis krijgt een van de gezinsleden een ernstig ongeluk en kunt u niet meer op vakantie. Ook tijdens de reis onverhoopt terug naar huis i.v.m. een overlijden van een dierbare. Via de alarmcentrale van de reisverzekering regelt u de terugreis maar de ongenoten dagen worden op de annuleringsverzekering geclaimd. Naast de “gewone” annuleringsverzekering is er ook de garantie annuleringsverzekering. Deze is uitgebreider en vergoed in bovengenoemde voorbeeld alsnog de gehele reissom waardoor u op een later tijdstipt alsnog de gehele reis opnieuw zou kunnen maken.