Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico's zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot.

Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking, de zo genaamde “alle onheilen dekking” . Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden, kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten.

Voor uw laptop, foto/film camera e.d. is de mobiele apparatuur verzekering een goede mogelijkheid. Dit tegen ruime dekking en lage premie. Vraag de voorwaarden, premie en productfolder bij ons op.